Lokale do wynajęcia

L.p.

 ADRES

POWIERZCHNIA

 1 1 Maja 53 /1 54,10 m²
 2 1 Maja 53/10  60,60 m²
 3 1 Maja 53/11 43,90 m²
 4 1 Maja 53/13 57,40 m²
 5 1 Maja 53/41 56,30 m²
 6 1 Maja 53/44 56,50 m²

Zotoryja wiz1   Zotoryja wiz3

Zotoryja wiz2   Zotoryja wiz5

 Powyżej przedstawione zdjęcia są wizualizacjami komputerowymi utworzonymi w celu zaprezentowania możliwego wyglądu elewacji. Propozycji tych nie należy traktować jako zobowiązanie inwestora do ich dotrzymania, gdyż mają jedynie charakter poglądowy.

Złotoryja ul. Klasztorna 10, 10a

 KLATKA A

 NR MIESZKANIA

 POWIERZCHNIA

1

42.00

2

48,90

3

32,50

4

35,20

5

43,00

6

35,20

7

48,90

8

49,10

9

35,20

10

43,00

11

35,20

12

48,90

13

49,10

14

35,20

15

37,80

16

37,60

17

48,90

18

49,10

19

37,60

  KLATKA B

1

38,00

2

38,00

3

38,00

4

38,00

5

38,00

6

38,00

7

38,00

8

38,00

Oława, ul. 3 Maja 18 j-o

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 (II etap).

Oawa rf0000 Oawa rf0001
Oawa rf0002 Oawa rf0003
Oawa noc0001 Oawa noc0004
Oawa noc0003 Oawa noc0002

Powyżej przedstawione zdjęcia są wizualizacjami komputerowymi utworzonymi w celu zaprezentowania możliwego wyglądu elewacji i przykładowego wnętrza lokalu mieszkalnego. Propozycji tych nie należy traktować jako zobowiązanie inwestora do ich dotrzymania, gdyż mają jedynie charakter poglądowy.

Nr mieszkania

 Powierzchnia

ul. 3 Maja 18j

1. 28,40
2. 70,10
3. 68,20
4. 68,60
5. 68,60
6. 77,90
7. 50,30
8. 50,30
9. 51,60

ul. 3 Maja 18k

1. 46,50
2. 27,00
3. 70,30
4. 68,60
5. 68,20
6. 68,60
7. 68,60
8. 50,30
9. 49,90
10. 49,90
11. 52,00
12. 38,20

ul. 3 Maja 18l

1. 58,70
2. 34,80
3. 34,80
4. 56,90
5. 47,00
6. 27,30
7. 27,30
8. 45,70

ul. 3 Maja 18m

1.  45,90
2.  41,70 
3.  60,10 
4.  46,10 
5.  38,20 
6.  33,40 
7.  39,90 
8. 38,30

ul. 3 Maja 18n

1. 44,70
2.  60,90 
3.  46,40 
4. 48,70 
5. 37,00

ul. 3 Maja 18o

1. 46,10
2. 57,40
3. 37,30
4. 45,70

Legnica, ul. K. Makuszyńskiego 6-8

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy, na dz. nr 27/1 obręb Legnicki Dwór.

wiz1 wiz2
wiz3 wiz4

Powyżej przedstawione zdjęcia są wizualizacjami komputerowymi utworzonymi w celu zaprezentowania możliwego wyglądu elewacji i przykładowego wnętrza lokalu mieszkalnego. Propozycji tych nie należy traktować jako zobowiązanie inwestora do ich dotrzymania, gdyż mają jedynie charakter poglądowy.

 

Nr mieszkania

 Powierzchnia

 ul. K. Makuszyńskiego 6

1. 41,44
2. 46,99
3. 33,97
4. 65,52
5. 47,28
6. 67,94
7. 41,44
8. 46,99
9. 33,97
10. 65,52
11. 47,30
12. 45,02
13. 33,55
14. 41,44
15. 46,99
16. 33,97
17. 65,52
18. 47,30
19. 45,02
20. 33,55
21. 38,64
22. 57,31
23. 71,32
24. 56,70

 ul. K. Makuszyńskiego 8

1. 67,93
2. 47,37
3. 65,57
4. 58,12
5. 55,01
6. 33,52
7. 45,04
8. 47,30
9. 65,92
10. 58,12
11. 55,01
12. 33,52
13. 45,04
14. 47,30
15. 65,92
16. 58,12
17. 55,01
18. 56,84
19. 85,97
20. 72,53

OŁAWA

Lp.

Adres                                    

Powierzchnia