O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
"TBS" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7,
58-400 Kamienna Góra
Telefon: (75) 744-26-14
Fax: (75) 744-78-11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
KRS 0000126532
NIP 614-10-03-653
Kapitał zakładowy spółki 72 957 500,00 złotych

Władze TBS

Zarząd:

Prezes Zarządu – Władysław Niemas
 

Rada nadzorcza:

 
Wiesław Bielawski
Henryk Kubieniec
Mariusz Witusiak
Teresa Szarek
Lila Rzadkowska
Zbigniew Soja
Mirosław Zagrobelny
 
Historia firmy
W listopadzie 1994 roku zrodził się pomysł na założenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Ziemi Kamiennogórskiej. W owym czasie prowadzone były pierwsze rozmowy pomiędzy Panem Władysławem Niemasem – Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej przy Zakładach Wyrobów Azbestowych ”GAMBIT” w Lubawce, a Panem Zdzisławem Słabkowiczem – Vice Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Warszawie, na temat możliwości utworzenia „TBS” w Kamiennej Górze. Bezpośrednim efektem prowadzonych konsultacji było zorganizowanie 27 kwietnia 1995 roku pierwszego zebrania poświęconego powołaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, w którym wzięli udział:

 • Pan Artur Zieliński – Burmistrz Miasta Kamienna Góra,
 •  Pan Zdzisław Ciećka – Prezes Fundacji Rozwoju Miasta i Gminy „Brama Lubawska” w Lubawce,
 • Pan Władysław Niemas – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy ZWA „GAMBIT” w Lubawce.
W trakcie tego spotkania akces do nowopowstałego podmiotu zgłosiły również:

 • Gmina Wiejska Kamienna Góra – reprezentowana przez Pana Wójta Stanisława Szmajdzińskiego,
 • Miasto i Gmina Lubawka – reprezentowana przez Pana Burmistrza Jerzego Kormana,
 • Gmina Wiejska Marciszów – reprezentowana przez Pana Wójta Włodzimierza Lewowskiego.
Spisanie umowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze nastąpiło 8 grudnia 1995 roku. Określone i wybrane zostały również jej władze: Rada Nadzorcza i Zarząd. Składy ówczesnych władz spółki przedstawiały się następująco:
 
RADA NADZORCZA:
  • Włodzimierz Lewowski – Przewodniczący rady
  • Stanisław Magiera– Sekretarz

  • Zdzisław Ciećka – Członek rady
  • Leszek Gondek – Członek rady
  • Danuta Lamek – Członek rady
  • Sylwester Trendowski – Członek rady

ZARZĄD SPÓŁKI:

  • Władysław Niemas – Prezes

Rozwój firmy

Od momentu powstania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze skład jej udziałowców uległ znacznemu poszerzeniu. Dzięki ekspansywnym działaniom Zarządu Spółki, koncentrującemu swoją uwagę nie tylko na inwestowaniu na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, możliwe było nawiązanie kontaktów i współpracy z odległymi od siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze jednostkami samorządowymi Dolnego Śląska. Aktualnie spółka posiada zasoby lokali mieszkalnych i usługowych na terenie Kamiennej Góry, Legnicy, Jawora, Oławy, Mieroszowa, Marciszowa i Złotoryi. W związku z objęciem udziałów w spółce przez Gminę Szklarska Poręba, plany inwestycyjne powstania nowych lokali mieszkalnych w systemie TBS obejmują również tą miejscowość.

  

Lokale mieszkalne

Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Lp. Lokalizacja zadania Liczba budynków Liczba mieszkań
Kamienna Góra   5 202
1. Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 16 1 30
2. Kamienna Góra, ul. Drzymały 4 1 67
3. Kamienna Góra, ul. Broniewskiego 24 1 42
4. Kamienna Góra, ul. Broniewskiego 22 1 27
5. Kamienna Góra, ul. Kościuszki I etap 1 16
6. Kamienna Góra, ul. Kościuszki II etap 20
Jawor
4 96
7. Jawor, ul. Worcella 1,3,5 3 56
8. Jawor, ul. Starojaworska 134 A i B 1 40
Oława
8 412
9. Oława, ul. Iwaszkiewicza 55-65 1 70
10. Oława, ul. Własta 2 - 14 1 98
11. Oława, ul. Zaciszna 7 - 15 4 112
12. Oława, ul. Andersa 1 - 2 1 21
13. Oława, ul. 3 Maja 18 f-i

 

1

35
14. Oława, ul. 3 Maja 18 j-o 46
15. Oława, ul. 3 Maja 18p-t 30
Legnica
8 504
15. Legnica, al. Zwycięstwa 2 - 20 2 150
16. Legnica, ul. Daszyńskiego 1 44
17. Legnica, ul. Makuszyńskiego 3-5, 7, 9-11 3 151
18. Legnica, ul. Makuszyńskiego 2-4 1 56
19. Legnica, ul. Makuszyńskiego 13-15 1 59
20. Legnica, ul. Makuszyńskiego 6-8 1 44
Marciszów, Mieroszów, Złotoryja
5 121
21. Marciszów ul. Spółdzielcza 42/44A 1 30
22. Mieroszów, ul. Wałbrzyska 1 44
23. Złotoryja, Pl.Lotników Polskich 1 20
24. Złotoryja, ul. Klasztorna 10, 10A 2 27
Szklarska Poręba
25. Szklarska Poręba, 1 Maja 53 1 44

Razem: 32 1379