Oława, ul. 3 Maja 18 j-o

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 (II etap).

Oawa rf0000 Oawa rf0001
Oawa rf0002 Oawa rf0003
Oawa noc0001 Oawa noc0004
Oawa noc0003 Oawa noc0002

Powyżej przedstawione zdjęcia są wizualizacjami komputerowymi utworzonymi w celu zaprezentowania możliwego wyglądu elewacji i przykładowego wnętrza lokalu mieszkalnego. Propozycji tych nie należy traktować jako zobowiązanie inwestora do ich dotrzymania, gdyż mają jedynie charakter poglądowy.

Nr mieszkania

 Powierzchnia

ul. 3 Maja 18j

1. 28,40
2. 70,10
3. 68,20
4. 68,60
5. 68,60
6. 77,90
7. 50,30
8. 50,30
9. 51,60

ul. 3 Maja 18k

1. 46,50
2. 27,00
3. 70,30
4. 68,60
5. 68,20
6. 68,60
7. 68,60
8. 50,30
9. 49,90
10. 49,90
11. 52,00
12. 38,20

ul. 3 Maja 18l

1. 58,70
2. 34,80
3. 34,80
4. 56,90
5. 47,00
6. 27,30
7. 27,30
8. 45,70

ul. 3 Maja 18m

1.  45,90
2.  41,70 
3.  60,10 
4.  46,10 
5.  38,20 
6.  33,40 
7.  39,90 
8. 38,30

ul. 3 Maja 18n

1. 44,70
2.  60,90 
3.  46,40 
4. 48,70 
5. 37,00

ul. 3 Maja 18o

1. 46,10
2. 57,40
3. 37,30
4. 45,70