Legnica, ul. K. Makuszyńskiego 6-8

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy, na dz. nr 27/1 obręb Legnicki Dwór.

wiz1 wiz2
wiz3 wiz4

Powyżej przedstawione zdjęcia są wizualizacjami komputerowymi utworzonymi w celu zaprezentowania możliwego wyglądu elewacji i przykładowego wnętrza lokalu mieszkalnego. Propozycji tych nie należy traktować jako zobowiązanie inwestora do ich dotrzymania, gdyż mają jedynie charakter poglądowy.

 

Nr mieszkania

 Powierzchnia

 ul. K. Makuszyńskiego 6

1. 41,44
2. 46,99
3. 33,97
4. 65,52
5. 47,28
6. 67,94
7. 41,44
8. 46,99
9. 33,97
10. 65,52
11. 47,30
12. 45,02
13. 33,55
14. 41,44
15. 46,99
16. 33,97
17. 65,52
18. 47,30
19. 45,02
20. 33,55
21. 38,64
22. 57,31
23. 71,32
24. 56,70

 ul. K. Makuszyńskiego 8

1. 67,93
2. 47,37
3. 65,57
4. 58,12
5. 55,01
6. 33,52
7. 45,04
8. 47,30
9. 65,92
10. 58,12
11. 55,01
12. 33,52
13. 45,04
14. 47,30
15. 65,92
16. 58,12
17. 55,01
18. 56,84
19. 85,97
20. 72,53