Przetargi bieżące

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku dawnych stajni i ujeżdżalni w Oławie przy ul. 3 Maja (dz. nr 23/76) na działalność związaną z prowadzeniem przedszkola oraz rozbudowa i przebudowa placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 23/68” wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia wszystkich zaprojektowanych pomieszczeń i placu zabaw

Plik: Pliki do pobrania

Plik : Ogłoszenie o zamówieniu

Plik: Informacja z otwarcia ofert

Plik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia