Przetargi bieżące

1.  Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul. Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22, 23/18, i 37 obr. 3 Oława."  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Pliki do pobrania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ,  Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia