1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobrania - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie i Zawiadomienie o unieważnieniu

2. Wykonanie robót budowlanych dla II części zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową i ze zmianą sposobu użytkowania obiektu poprzemysłowego przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze na parking wielopoziomowy z lokalami usługowymi, dz. nr 4/46, 4/47, 4/34, 4/49, 4/45, 4/48, 4/52, 4/56 obręb 6”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny”. Pliki do pobrania - Informacja z otwarcia ofert - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”. Pliki do pobraniaogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznieniezawiadomienie_o_uniewaznieniu

5. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej”

Plik: Informacja z otwarcia ofert

Plik :Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty