Nazwa projektu:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-użytkowy w Oławie przy ul. 3 Maja

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie: nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie: nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Opis projektu:
Jest to II etap trwającej od roku 2011 rewitalizacji tego obszaru śródmieścia Oławy. W ramach realizacji zadania powstanie 46 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mieszkania wykończone zostaną w standardzie „pod klucz”, a innowacją w budynku będzie zastosowanie ogrzewania sufitowego, dla którego ciepło pochodzić będzie z pomp ciepła. To ekologiczne rozwiązanie nie wymaga montażu grzejników, dając nieograniczone możliwości dla aranżacji pomieszczeń. Dodatkowo w budynku zastosowany będzie odzysk ciepła z mieszkań (rekuperacja). Nowoczesne rozwiązania technologiczne w długiej perspektywie korzystnie wpłyną na sposób i koszt eksploatacji obiektu.
Cel projektu:
Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej w ramach kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmieścia poprzez przebudowę zdegradowanych obiektów i nadaniu im nowych funkcji społecznych

Planowane efekty:
- zagospodarowanie zdegradowanych, powojskowych obiektów w centrum miasta;
- podniesienie poziomu życia mieszkańców obszaru objętego wsparciem, a przez to poprawa sytuacji demograficznej i geograficznej;
- poprawa sytuacji osób zamieszkujących obszar wsparcia;
- efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej;
- zatrzymanie dewastacji zabytkowego obiektu;
- zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Oławie;
- wzrost estetyki centrum Miasta Oława;
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- ochrona środowiska dzięki zastosowaniu w obiekcie odnawialnych źródeł energii
- ochrona dziedzictwa kulturowego z uwagi na zabytkowy charakter obiektów

Wartość projektu:
8.964.975,00 PLN

Wysokość dofinansowania:
1.891.538,98 PLN

1

2

3

4

6

7

4

8

9

10

DJI 0052as

as1

IMG 1406

IMG 1406a

k

 

l