Loading...

O nas

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7,
58-400 Kamienna Góra
Telefon: (75) 744-26-14
Fax: (75) 744-78-11
e-mail: tbs@tbskg.com.pl  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
KRS 0000126532
NIP 614-10-03-653
Kapitał zakładowy spółki 97 658 500,00 złotych

Władze TBS

Zarząd:

Prezes Zarządu – Władysław Niemas

Rada nadzorcza:

Wiesław Bielawski

Henryk Kubieniec

Mariusz Witusiak

Teresa Szarek

Lila Rzadkowska

Zbigniew Soja

Mirosław Zagrobelny

Jacek Baszczyk

Piotr Krystowski

Historia firmy

W listopadzie 1994 roku zrodził się pomysł na założenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Ziemi Kamiennogórskiej. W owym czasie prowadzone były pierwsze rozmowy pomiędzy Panem Władysławem Niemasem – Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej przy Zakładach Wyrobów Azbestowych ”GAMBIT” w Lubawce, a Panem Zdzisławem Słabkowiczem – Vice Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Warszawie, na temat możliwości utworzenia „TBS” w Kamiennej Górze. Bezpośrednim efektem prowadzonych konsultacji było zorganizowanie 27 kwietnia 1995 roku pierwszego zebrania poświęconego powołaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, w którym wzięli udział:

 •  Pan Artur Zieliński – Burmistrz Miasta Kamienna Góra,
 •  Pan Zdzisław Ciećka – Prezes Fundacji Rozwoju Miasta i Gminy „Brama Lubawska” w Lubawce,
 •  Pan Władysław Niemas – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy ZWA „GAMBIT” w Lubawce.

W trakcie tego spotkania akces do nowopowstałego podmiotu zgłosiły również:

 • Gmina Wiejska Kamienna Góra – reprezentowana przez Pana Wójta Stanisława Szmajdzińskiego,
 • Miasto i Gmina Lubawka – reprezentowana przez Pana Burmistrza Jerzego Kormana,
 • Gmina Wiejska Marciszów – reprezentowana przez Pana Wójta Włodzimierza Lewowskiego.

Spisanie umowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze nastąpiło 8 grudnia 1995 roku. Określone i wybrane zostały również jej władze: Rada Nadzorcza i Zarząd. Składy ówczesnych władz spółki przedstawiały się następująco:

RADA NADZORCZA:

 • Włodzimierz Lewowski – Przewodniczący rady
 • Stanisław Magiera– Sekretarz
 • Zdzisław Ciećka – Członek rady
 • Leszek Gondek – Członek rady
 • Danuta Lamek – Członek rady
 • Sylwester Trendowski – Członek rady

ZARZĄD SPÓŁKI:

 • Władysław Niemas – Prezes

Rozwój firmy

Od momentu powstania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze skład jej udziałowców uległ znacznemu poszerzeniu. Dzięki ekspansywnym działaniom Zarządu Spółki, koncentrującemu swoją uwagę nie tylko na inwestowaniu na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, możliwe było nawiązanie kontaktów i współpracy z odległymi od siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze jednostkami samorządowymi Dolnego Śląska. Aktualnie spółka posiada zasoby lokali mieszkalnych i usługowych na terenie Kamiennej Góry, Legnicy, Jawora, Oławy, Mieroszowa, Marciszowa i Złotoryi. W związku z objęciem udziałów w spółce przez Gminę Szklarska Poręba, plany inwestycyjne powstania nowych lokali mieszkalnych w systemie TBS obejmują również tą miejscowość.

Lokale mieszkalne

Lokalizacja zadaniaLiczba budynkówLiczba mieszkań
KAMIENNA GÓRA5202
Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 16130
Kamienna Góra, ul. Drzymały 4167
Kamienna Góra, ul. Broniewskiego 24142
Kamienna Góra, ul. Broniewskiego 22127
Kamienna Góra, ul. Kościuszki I etap116
Kamienna Góra, ul. Kościuszki II etap20
JAWOR496
Jawor, ul. Worcella 1,3,5356
Jawor, ul. Starojaworska 134 A i B140
OŁAWA10426
Oława, ul. Iwaszkiewicza 55-65170
Oława, ul. Własta 2 – 14198
Oława, ul. Zaciszna 7 – 155112
Oława, ul. Andersa 1 – 2121
Oława, ul. 3 Maja 18 f-i 135
Oława, ul. 3 Maja 18 j-o46
Oława, ul. 3 Maja 18 p-t30
Oława, ul. 1 Maja 11114
LEGNICA9504
Legnica, al. Zwycięstwa 2 – 202150
Legnica, ul. Daszyńskiego 35, 37-41144
Legnica, ul. Makuszyńskiego 3-5, 7, 9-113151
Legnica, ul. Makuszyńskiego 2-4156
Legnica, ul. Makuszyńskiego 13-15159
Legnica, ul. Makuszyńskiego 6-8144
MARCISZÓW130
Marciszów ul. Spółdzielcza 42/44A130
MIEROSZÓW254
Mieroszów, ul. Wałbrzyska144
Mieroszów, ul. Przelotna 1110
ZŁOTORYJA347
Złotoryja, Pl. Lotników Polskich120
Złotoryja, ul. Klasztorna 10, 10A227
SZKLARSKA PORĘBA144
Szklarska Poręba, 1 Maja 53144
Razem:351403