Loading...

Nagroda

Nagroda

23 maja 2019 Władysław Niemas Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwo Społecznego w Kamiennej Górze, za zrealizowany projekt przebudowy zabytkowych stajni i ujeżdżalni oraz ich adaptację i przystosowanie na cele mieszkaniowo – usługowe w Oławie, odebrał w Berlinie nagrodę przyznawaną w międzynarodowym konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Projekt zrealizowany w Oławie przez TBS w Kamiennej Górze, został wybrany jako najlepszy na świecie projekt mieszkaniowy 2019.

KfW Award Bauen 2019, Preisverleihung im hHstorischen Kassensaal der KfW-Niederlassung Berlin, Kategorie: Internationaler Preis, Preisträger
Włodzimierz Kocon (BGK) Wiceprezes Zarządu
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Wladyslaw Niemas
CEO of the Housing Association, fotografiert am 23. Mai 2019 in Berlin

Jury wyróżniło naszą inwestycję, która jest szczególnym projektem, łączącym rewitalizację zabytkowych budynków z 1895 roku z funkcjami mieszkaniowymi i społecznymi. W konkursie wyróżniane są przedsięwzięcia mieszkaniowe, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, czyli inwestycje np. szczególnie efektywne energetycznie, wartościowe społecznie czy promujące budownictwo wielopokoleniowe. Budynki powinny być ciekawe architektonicznie, dobrze zintegrowane z infrastrukturą miejską, nowoczesne i komfortowe dla mieszkańców. Istotne znaczenie ma również zagospodarowanie przestrzenne ich otoczenia.

KfW Award Bauen 2019, Preisverleihung im hHstorischen Kassensaal der KfW-Niederlassung Berlin, Kategorie: Internationaler Preis, Preisträger
Włodzimierz Kocon (BGK) Wiceprezes Zarządu
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Wladyslaw Niemas
CEO of the Housing Association, fotografiert am 23. Mai 2019 in Berlin

KfW uznał, że projekt TBS w Kamiennej Górze, realizowany w Oławie spełnia te kryteria, jednocześnie rewitalizując wartościowy historycznie, ale także zdegradowany kompleks budynków.

One Comment

  1. Cześć, to jest komentarz.
    Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran komentarzy w kokpicie.
    Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Comments are closed.