Loading...

Wykonanie i dostawa  tablicy informacyjnej (wraz z konstrukcją wsporczą) dla projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór” finansowanego  w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat oraz Planu Rozwojowego.

Wykonanie i dostawa  tablicy informacyjnej (wraz z konstrukcją wsporczą) dla projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór” finansowanego  w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat oraz Planu Rozwojowego.