Loading...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej (budynek mieszkalny wielorodzinny) wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych (parking wielopoziomowy)

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-852edeca-8cfd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000514984%2F01