Loading...

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych.”

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych.”

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów poprzemysłowych w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego dla potrzeb funkcji mieszkalnej wraz z zaspokojeniem potrzeb parkingowych.”

link do postęowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6117efe-52d4-11ee-9aa3-96d3b4440790

linka do gołoszenia:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000396128%2F01

Broniewskiego dok.projektowa

Uzupełnienie OPZ

Dokumentacja dodatkowa