Loading...

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 B-J, dz. nr 146/5 , 146/3, 646/1 obręb Zacisze”

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 B-J, dz. nr 146/5 , 146/3, 646/1 obręb Zacisze”

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 B-J, dz. nr 146/5 , 146/3, 646/1 obręb Zacisze”

link do postęowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae48345a-5074-11ee-9aa3-96d3b4440790

Link do ogłoszenia:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FS%20173-541858

OPZ.Dokumentacja cz.I 

OPZ.Dokumentacja cz.II 

Załączniki